uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Paldies par lielo interesi 2. februārī darbnīcās vecākiem un pedagogiem

20130202 133207Kopumā dienas garumā pasākumu apmeklēja 75 vecāki, pedagogi, speciālisti un citi interesenti.  Paldies par darbu un sadarbību visas dienas garumā! Paldies par jautājumiem un idejām.
Protams, vislielākā interese bija tieši par autisma tehnoloģiju sadaļu, un ja jums ir idejas, kā organizēt atsevišķu pasākumu šai tēmai, uzklausīsim ierosinājumus.
Nākamais pasākums plānots 23.martā. Tēma "Bērnu ar autiskā spektra traucējumiem uzvedība stundās". Būs gan neliela video sesija, gan praktiskie darbi un teorija.

Autisma darbnīcas vecākiem un pedagogiem 2. februārī

Biedrība "Latvijas Autisma apvienība" aicina uz darbīcām šī gada 2. februārī Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā Pils laukumā 3. To mērķis - iepazīstināt vispārējo izglītības iestāžu un speciālo skolu pedagogus, vecākus un citus interesentus ar dažādiem vizuālās uzskates materiāliem darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Šis pasākums būs sākums regulārām bezmaksas darbnīcām, kurās pedagogi varēs saņemt atbildes uz jautājumiem par konkrētām tēmām.

Tāpat Jums būs iespējas saņemt informāciju, kā un vai jaunākās tehnoloģijas var palīdzēt sadarbībai ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kā arī muzejs saistoši pastāstīs par muzejpedagoģiskajām programmām, kas piemērotas arī īpašajiem bērniem.

Pasākuma plānotā programma:

Lasīt tālāk ...

Par tikšanos ar ESF projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" vadītāju Mudīti Reigasi

Paldies ikvienam, kurš atrada laiku pirmdien tikties ar ESF projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" vadītāju Mudīti Reigasi. Paldies par tiešām kosntruktīvām diskusijām un ierosinājumiem.

Kā jau runājām klātienē, ir vērts sagatavot vēstuli ar ierosinājumiem veikt izmaiņas normatīvajos aktos. Līdz ar to, ja kādam no jums ir ierosinājumi vai kāds no jums var uzņemties nozīmīgo darbu - apkopot nepieciešamās izmaiņas likumdošanā, ļoti novērtēsim jūsu atbalstu.
Šīs ir ļoti nozīmīgs laiks, un ar saskaņotu, konstruktīvu darbu mēs varam panākt daudz priekš mūsu bērniem.

Prezentāciju var lejupielādēt šeit: pdf

 

Pusaudžus un bērnus aicina uz radošajām darbnīcām

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) arī šogad piedāvā radošās darbnīcas  bērniem un pusaudžiem, kas notiek VBTAI speciālistu vadībā inspekcijas telpās.
Izvērtējot inspekcijas Uzticības tālrunī saņemto informāciju, ir izvēlētas aktuālākās tēmas, ar kurām ir iespēja strādāt radošo darbnīcu dalībniekiem.

Radošā darbnīca „Es savā jaunajā pasaulē” domāta 5. – 6. klases skolēniem. Tajās tiks runāts par atbildības uzņemšanos par savu rīcību, apskatīta izpratnes veidošanās par pienākumiem skolā un mājās un attiecību veidošanas aspekti starp vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī veicinātas komunikāciju prasmes konfliktu risināšanā.

Šī radošā darbnīca izvēlēta minētajai vecuma grupai, jo tieši 5. klasē notiek būtiskas pārmaiņas, kas prasa apgūt jaunus attiecību modeļus.

Radošā darbnīca „Kļūstam pieauguši un mācāmies veidot attiecības” domāta 7. – 9. klašu skolēniem. Tajā pusaudžiem palīdzēs apzināties savus resursus un vērtību sistēmu, izveidot savu jūtu un emociju pasaules karti, pilnveidot komunikāciju prasmes konfliktu risināšanā, kā arī saskatīt pozitīvo apkārtējā pasaulē.

Lasīt tālāk ...

Plānotās aktivitātes 2013. gada sākumā

Sveicieni, Latvijas autisma apvienības draugi,  biedri, sadarbības partneri un atbalstītāji!

Paldies visiem tiem, ar ko esam tikušies šajā gadā vai senāk, tiem, kuriem izdevās būt klāt noslēguma konferencē.
Paldies par labajām idejām, atbalstu un padomiem.

Bet darbi turpinās:

Lasīt tālāk ...

Bērnu ar autismu brāļi un māsas

Preses relīze: 05.12.2012

Pasaulē par autismu vēl arvien ir daudz vairāk jautājumu, nekā atbilžu. Bērniem, kuriem ir autisms, grūtības rada valodas, žestu un mīmikas sapratne, runāšana, attiecību veidošana ar apkārtējo pasauli. Daudzos gadījumos ir grūtības ar iztēli, ir vajadzība pēc rituāliem (iet pa vienu un to pašu ceļu, veikt lietas konkrētā secībā). Bērniem ar autismu ir palielināta jūtība, kas mijas ar pazeminātu jūtību uz redzes, dzirdes, garšas, smaržas vai taustes kairinājumiem. Katrs bērns ar autismu ir citādāks - atšķiras to sensorais jūtīgums, arī intelekta līmenis katram ir ļoti atšķirīgs, sākot ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, līdz pat intelektam virs normai un pat ģenialitātei kādā konkrētā jomā. Ģimenēs, kurās aug bērns ar autismu, parasti liels atbalsts vecākiem ir  bērnu ar autismu brāļi vai māsas.

Lasīt tālāk ...

Facebook

Twitter

YouTube