uzaicini

NOTIKUMU KALENDĀRS

Nav notikumu

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

ESF projekta aktivitātes

Projekta mērķis – biedrības "Latvijas Autisma apvienība" administratīvās kapacitātes stiprināšana - tiks sasniegts:

 1. nodrošinot biedru, brīvprātīgo un darbinieku teorētisko un praktisko apmācību seminārus par šādām tēmām:
  - ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrāde, īstenošana un vadība,
  - Kā strādāt ar masu informācijas līdzekļiem,
  - Nevalstisko organizāciju līdzdalība politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā;

 2. veicot pētījumu „Bērnu un jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem novērtējums Rīgā speciālistu skatījumā”;

 3. veicot faktiskās situācijas apzināšanu saistībā ar personu ar autiskā spektra traucējumiem interešu un tiesību aizsardzību un veicot attiecīgā nacionālā un Lielbritānijas tiesiskā regulējuma analīzi, rezultātā izstrādājot konkrētas rekomendācijas situācijas uzlabošanai un rīcības plānu to īstenošanai;

 4. sagatavojot un izdodot informatīvos materiālus:
  - e-žurnālus “Gliemezītis” (vienu reizi ceturksnī),
  - mācību materiālus / grāmatas “Savādais Es” un „Mans neparastais Brālis”,
  - interaktīvu vizuālu mācību līdzekli - piktogrammu spēli, kas bērniem un jauniešiem, kam ir autisms, simulāciju veidā palīdzēs veidot izpratni un prasmes par ikdienas darbiem un dienas plāniem;

 5. kļūstot par Nacionālās Autisma apvienības (The National Autistic Association) Lielbritānijā biedru;

 6. piedaloties Lielbritānijas Nacionālās Autisma apvienības veidotajās apmācību programmās speciālistiem un vecākiem un daloties iegūtajā pieredzē, organizējot seminārus Latvijas Autisma apvienības un tās sadarbības partneriem;

 7. uzsākot risināt autisma problēmas Latvijā izveidotajā „Informācijas un atbalsta centrā par autisma jautājumiem”;

 8. organizējot noslēguma semināru par projekta laikā īstenoto pasākumu rezultātiem.

Projektu īsteno biedrība “Latvijas Autisma apvienība”.
“92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu”.

logo lsif visi

Facebook

Twitter

YouTube