uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

NOTIKUMU KALENDĀRS

Nav notikumu

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Piktogrammas – tikpat svarīgas kā brilles

Kad valoda nav saprotama
Vai jūs kādreiz esat viesojušies valstī, kuras valodu nesaprotat? Viens pats, bez tulka un bez gida? Vai arī ar vietējo gidu, kurš ir gan sirsnīgs un laipns, bet runā tikai savā valodā? Vai jums kādreiz ir iegadījies būt arī tādā valstī, kurā arī apkārt esošā kultūra ir daļēji jums sveša? Nesaprotama kārtība. Jums nezināmi cilvēku ieradumi. Gids jūs kaut kur ved, bet jūs nezināt, uz kurieni. Ēst jūs neprotat paprasīt. Ēdienkarti jūs nevarat izlasīt. Un, kad esat ieslēdzies tualetē, pēc tam neesat īsti drošs, kā atkal atvērt durvis.
Laipni lūgti autisma pasaulē! Ļoti daudzi cilvēki, kuriem ir valodas un sociālo situāciju uztveres grūtības, diendienā jūtas kā neprognozējamā ceļojumā pa svešu valsti.
Reizēm palīdzēt var diezgan vienkārši. Noteikti katrs no mums ir izjutis prieku, svešas valsts kafejnīcā atrodot ēdienkarti, kurā ir arī ēdienu attēli.
Īpašu attēlu - piktogrammu - izmantošana ir vienkāršs, pasaulē jau vairākus gadu desmitus izmantots veids, kā palīdzēt cilvēkiem orientēties apkārtnē, plānot laiku, izteikt savas vajadzības un sazināties ar citiem. Piktogrammas un citi vizuālās komunikācijas līdzekļi ir noderīgi gan cilvēkiem ar autismu, gan cilvēkiem ar valodas, dzirdes vai garīgās attīstības traucējumiem.

Piktogrammas komunikācijai, mācībām, uzvedības korekcijai
1985. gadā autisma speciālisti Lorija Frosta un Endijs Bondijs izveidoja attēlu apmaiņas komunikācijas sistēmu PECS (Picture Exchange Communications System). PECS galvenā ideja ir – bērnam, kurš slikti saprot, kā jāizmanto valoda, iedot citu, alternatīvu komunikācijas līdzekli. Daudziem bērniem, kuri neprot runāt, attēli ir vienīgais sazināšanās līdzeklis. Taču ir arī daudzi bērni, kuri tieši, pateicoties piktogrammu izmantošanai, ir uzlabojuši valodas attīstību. PECS ir pasaulē ļoti plaši izmantota metode, kuras efektivitāti apliecina daudzi zinātniski pētījumi. Mūsdienās lielākā daļa zinātniski pamatotu autisma terapijas un apmācības programmu ietver vizuālā atbalsta izmantošanu.
PECS ir īpaša metode, kuras izmantošanai nepieciešams darbam ar šo metodi apmācīts speciālists. Taču arī dažādi pašu veidoti vizuāli materiāli un piktogrammas var dot bērnam iespēju paust savas vēlmes, vajadzības un viedokli saviem vecākiem, aprūpētājiem, ģimenei un citām personām, kā arī apmainīties ar informāciju – sevišķi gadījumā, ja bērns ir nerunājošs.
Attēli dod iespēju arī pieaugušajam paskaidrot svarīgu informāciju tā, lai arī bērns ar valodas uztveres traucējumiem to saprastu. Bērnam ar autismu – tāpat kā mums visiem – ir nepieciešams orientēties telpā un laikā. Piemēram, zināt, kur ir darba vieta, kur – vieta atpūtai, kurā plauktiņā stāv manas mantas, kurā – tās, ko es nedrīkstu aiztikt, kur man jāatrodas šobrīd, un uz kuru telpu mēs pāriesim pēc tam. Ir svarīgi zināt, kāda nodarbība man tagad paredzēta, pēc cik ilga laika būs starpbrīdis, un vai mēs šodien pēc bērnudārza iesim uzreiz uz mājām, vai arī vispirms ciemos pie vecmāmiņas. To visu ir iespējams paskaidrot ar attēliem.
Attēli palīdz nodot bērnam informāciju arī par uzvedības noteikumiem, par to, ko tad īsti pieaugušais no viņa sagaida. Vizuālā atbalsta materiāli var palīdzēt ne tikai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, bet arī dažādas problemātiskas uzvedības gadījumā.

Vizuālie materiāli lieliski atvieglo ikdienā nepieciešamo pamatprasmju un higiēnas procesu apguvi. Tie veicina bērna patstāvību un neatkarību no pieaugušā. (Piemēram, ar vizuālas ilustrācijas palīdzību ir vieglāk iemācīties patstāvīgi tīrīt zobus).
Bez vizuāla atbalsta pilnīgi noteikti nevar iztikt mācību vidē. Vizuālā atbalsta līdzekļi ir viena no būtiskākajām palīglīdzekļu kategorijām, kas nepieciešama bērnu mācību procesā. Dažādi attēli, piktogrammas, vienkārši zīmējumi, fotogrāfijas un citi materiāli, kas nav vienkāršs rakstīts teksts, atvieglo mācību procesu un padara mācību vielu vieglāk uztveramu. Tie veicina bērna izpratni par dažādiem procesiem, parādībām un norisēm. Vizuālie materiāli, sevišķi piktogrammas, palīdz bērnam izprast vispārināšanas principu. Ar piktogrammām var skaidrot arī darbību sākšanu/beigšanu un darbību secīgumu vispār.

Autismam draudzīgas vides veidošana
Ir ļoti svarīgi, lai vizuālā atbalsta līdzekļi būtu pieejami bērniem gan mājās, gan skolās, gan bērnudārzos. Latvijas Autisma apvienība sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu vairāku mēnešu garumā vasarā un rudenī sadarbībā ar ģimenēm, speciālo un vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kā arī speciālistiem izstrādāja vizuālā atbalsta materiālu bāzi dažādām situācijām skolā un mājās, sākot ar pašaprūpi līdz laika plānošanai un kārtības noteikumiem. Sīkāk par šiem materiāliem un pašu projektu var uzzināt www.autisms.lv. Īpašas vajadzības – tas nozīmē, ka kaut kas īpašs ir vajadzīgs.
Piktogrammas bērniem, kuriem ir traucēta valodas sapratne, ir tikpat svarīgas kā brilles tuvredzīgiem cilvēkiem, dzirdes aparāti vājdzirdīgiem, vai ratiņkrēsli – cilvēkiem, kuriem ir kustību traucējumi. Tās ir viņu īpašās vajadzības – kaut kas, kas ir ļoti vajadzīgs. Neviens no mums nedomā, ka brilles vai kontaktlēcas ir tuvredzīgu cilvēku „kaprīze”. (Tie no mums, kuri paši ir tuvredzīgi, var labi iedomāties, cik bezpalīdzīgi mēs justos, ja brilles nekad nebūtu saņēmuši, vai arī, ja mums tās pēkšņi neļautu lietot). Mēs zinām, ka tas ir elementārs, pašsaprotams redzes korekcijas līdzeklis, kam jābūt pieejamam visiem bērniem, kuriem ir redzes traucējumi. Tieši tikpat elementāri, pašsaprotami jāuztver vizuāls atbalsts, un tam jābūt pieejamam visiem bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Facebook

Twitter

YouTube