uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Lisabonā atzīmē Vispasaules autisma atpazīstamības dienu.

Latvijas vēstniecība Portugālē sadarbībā ar Portugāles Autisma federāciju (Federação Portuguesa de Autismo) un Lisabonas Jaunās universitātes Medicīnas zinātņu fakultāti (NOVA Medical School| Faculdade de Ciências Médica) organizē starptautisko zinātnisko konferenci „STOP diskriminācijai!”.
Konferences mērķis ir prezentēt jaunākos zinātniskos pētījumus autisma jomā Latvijā un Portugālē, kā arī iepazīstināt ar labākās prakses piemēriem cilvēku ar autismu integrācijai sabiedrībā un darba tirgū.
Latvijas vēstniece Portugālē Alda Vanaga, atklājot zinātnisko konferenci, atzīmēja Latvijas un Portugāles zinātnieku ievērojamos sasniegumus autisma pētījumu jomā, kā arī uzsvēra, ka būtiski, pētot šos attīstības traucējumus, ir ne tikai turpināt meklēt tā cēloņus, bet arī dalīties pieredzē, jaunākajā informācijā, pētījumos, izskaust diskrimināciju un rast labākas iespējas cilvēku ar autismu integrācijai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Pēc Latvijas vēstniecības ielūguma konferencē piedalījās Latvijas zinātniece, ģenētiķe, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas psihiatre Dr.Daiga Bauze. Konferences dalībnieku īpašu interesi izraisīja zinātnieces prezentācija par Latvijā veikto autisma ģenētisko aspektu pētījumu rezultātiem un secinājumiem.
Kā otra vieslektore konferencē uzstājās Lisabonas modernā biomedicīnas pētījumu centra - Šampalimo fonda (Fundação Champalimaud), viena no vadošajām pētniecēm Izraēlas neirobioloģe Dr.Inbala Izraeli (Inbal Israely). Zinātniece klātesošos iepazīstināja ar jaunākajiem pētījumiem neirobioloģijā, autisma cēloņu meklēšanā un iespējamām nākotnes perspektīvām.
Pateicoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, Portugāles Autisma federācijas un Latvijas autisma apvienības sadarbībai, kā arī Eiropas Autisma organizāciju savienībai Autism Europe atbalstam, Lisabonā notiekošā konference pulcēja ap 250 dalībnieku no Portugāles, Latvijas, Izraēlas u.c. valstīm.
Konferencē piedalījās Portugāles Nacionālā parlamenta deputāti, valdības pārstāvji, ārvalstu vēstnieki, skolotāji, mediķi un citi autisma jomā strādājoši profesionāļi.
Autisms ir viens no sarežģītākajiem un komplicētākajiem attīstības traucējumiem, kas ietekmē bērna vai pieaugušā sociālo mijiedarbību ar pasauli, ietekmē veidu, kā viņš komunicē, uztver apkārtējo pasauli un veido attiecības ar apkārtējiem. Tāpat arī personai ar autiskā spektra traucējumiem var būt ierobežojumi iztēlē un elastīgajā domāšanā.
Katram cilvēkam autiskā spektra traucējumi var izpausties atšķirīgi. Autiskā spektra traucējumu gadījumos bērna vai pieaugušā intelekts var būt dažāds, sākot ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, līdz pat intelektam virs vidusmēra normas vai pat ģēnijam. Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem autiskā spektra traucējumi skar 1 % iedzīvotāju. Tātad Latvijā kāds no autiskā spektra traucējumiem varētu būt līdz pat 20 000 cilvēku, pasaulē šis attīstības traucējums skar ap 67 miljoniem cilvēku.
Viens no autisma paveidiem ir Aspergera sindroms, ar kuru raksturo cilvēkus, kam nav tik izteiktas autisma iezīmes.
2007. gada 18. decembrī ANO Ģenerālā Asambleja noteica 2.aprīli par Vispasaules Autisma atpazīstamības dienu. Kopš 2008. gada to visā pasaulē atzīmē ar dažādiem pasākumiem, konferencēm, izstādēm, koncertiem un izgaismojot pilsētu ievērojamākās ēkas zilās gaismās.
Vairāk informācijas: ŠEIT.

Facebook

Twitter

YouTube