uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām

2015-skalbes-sif

2015. gada 1. maijā biedrība „Skalbes” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Autisma apvienība” uzsāka projekta „Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām”, identifikācijas Nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/051, īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” ietvaros. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir no 2015.gada 1. maija līdz 2016.gada 30. aprīlim.
Projekta mērķis – līdz 2016. gada maijam pilnveidot atbalsta pasākumus, kas pieejami Rīgas ģimenēm, kurās aug pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ar uzvedības traucējumiem, lai preventīvi novērstu tālākus uzvedības traucējumus un to ietekmi uz bērnu un tā dzīvi sabiedrībā.

Mērķa grupa – 36 bērni vecumā no 4-8 gadiem un 36 to vecāki.

Projekta īstenošanas vieta – Rīga.

Galvenās aktivitātes – speciālistu apmācības, rokasgrāmatas izstrāde, dalībnieku atlase un programmas aprobācija (bērnu, vecāku un speciālistu nodarbības un individuālās konsultācijas), rezultātu pētījums un izplatīšana.

Plānotie rezultāti – izveidots jauns atbalsta pasākums mērķa grupai Rīgā – ģimenēm, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem, tā sagatavošanas un aprobācijas laikā sniedzot atbalstu 36 ģimenēm un 24 to pedagogiem, apmācot 25-30 psihologus, sagatavojot rokasgrāmatu un pētījumu.
Projekta plānotās attiecināmās izmaksas – 22222,21 EUR, kur 90 % ir programmas līdzfinansējums, kas tiek piešķirts no EEZ finanšu instrumenta (95%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (5 %), bet 10 % finansē biedrība „Skalbes”.
Projekts veicina noteiktas Latvijas mērķa grupas jeb grūtībās nonākušu ģimeņu ar bērniem labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības rūpējoties par līdzās esošajiem un veicina šo ģimeņu cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, nodrošinot pieejamību kvalitatīvam un kompleksam tiem nepieciešamajam atbalstam.

Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu, aicinām apmeklēt projekta uzsākšanas semināru šī gada 21.maijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes bibliotēkas konferenču zālē Kalpaka bulvārī 4, Rīgā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org
www.eeagrants.lv
www.sif.gov.lv
Projekta vadītāja Dana Dūda-Čača,
tālrunis: 67240042,
e-pasts: dana.dudacaca(et)projekti.lv

LAA logo Skalbes logo

EEZ logo

Facebook

Twitter

YouTube