uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Ikdiena bez vizuālā atbalsta materiāliem - vai tas ir iespējams?

Katra darbība atņemtu daudz vairāk laika

20150918_vizmat1

Ikdienas ritmā, visticamāk, neiedomājamies par to, cik liela nozīme ir dažādiem vizuālajiem materiāliem praktiski ikvienā darbībā, ko veicam. Visticamāk tamdēļ bieži vizualizētu informāciju uztveram kā pašsaprotamu. Vai atceraties sevi meklējam salikšanas instrukciju jauniegādātajai mēbelei Un to reizi, kad fotogrāfijas palīdzēja labāk saprast, kā pagatavot torti viesiem.
Šīs ir darbības, kurās acīmredzami ir uzskatāma vizuālo palīgmateriālu būtiskā loma, un ir daudzas situācijas, kurās pat neapjaušam, ka bez attēliem vai ilustrācijām būtu ļoti grūti vai pat praktiski neiespējami darboties .
Dažādas ikdienā ļoti zināmas un ierastas darbības mums atvieglo fotogrāfijas, zīmējumi, piktogrammas un vizuālas norādes. Protams, arī vārdi un teksti var atainot to pašu informāciju, taču būtu nogurdinoši un laikietilpīgi visu šo informāciju izlasīt. Ceļazīmju simboli ļauj mums ātri saprast, kā ir atļauts vai aizliegts rīkoties gan braucot ar automašīnu, gan arī pastaigājoties pa pilsētu. Apmeklējot dažādas iestādes, mēs, visticamāk, uzreiz meklējam stendu vai izkārtni ar norādēm par mums nepieciešamo kabinetu vai telpu. Un cik ļoti patīkami ir aplūkot ēdienu fotogrāfijas ēdienkartēs! Mēs uzreiz saprotam, ko varam sagaidīt, pasūtot katru ēdienu, turklāt spējam daudz ātrāk izlemt, ko ēdīsim.

Vizuālie materiāli bērniem - arī tad, ja “viņš jau visu zina”

20150918_vizmat2

Protams, šie bija piemēri, kas vairāk saistāmi ar pieaugušajiem. Bet vai varat iedomāties, cik sarežģīta ikdiena var būt bērniem? Tā ir tik bagāta ar jaunu informāciju, uzdevumiem un mācīšanos. Ne velti sākumskolas mācību grāmatas un darba burtnīcas sastāv vairāk no dažādiem zīmējumiem, simboliem, shēmām un fotogrāfijām - tās palīdz bērnam vieglāk uztvert informāciju, kā arī izprast jauno mācību vielu.
Lai saprastu, kādi materiāli būtu atbilstoši, ir jāsaprot, kāds ir to pielietošanas mērķis vai tā būtu jaunu darbību mācīšana, jau zināmā atgādināšana, vai arī iepazīstināšana ar noteikumiem, piemēra rādīšana u.tml. Darbību izskaidrošanai un bērna iepazīstināšanai ar jaunu informāciju lieti noderēs gan zīmējumi, gan fotogrāfijas un videomateriāli. Ļoti vērtīga būs arī darbības demonstrēšana bērnam, un kopā ar viņu varēsiet atkārtot un izskaidrot noteiktus darbības soļus, kamēr bērns tos būs izpratis. Lai atgādinātu bērnam par kārtības uzturēšanu vidē (piemēram, savā istabā un citur mājās, kā arī skolā), var izveidot zīmējumus, kas atgādinātu par darāmo darbiņu (piemēram, par to, ka, pārnākot mājās, virsdrēbes jāpakarina tām paredzētajā vietā).
Arī tad, ja jums šķiet, ka jūsu bērns visu jau zina, dzird un saprot, ir vērtīgi jau zināmo informāciju atgādināt! Lai nodrošinātu, ka bērns ievēro personīgo higiēnu (roku mazgāšanu pēc tualetes apmeklēšanas, rūpīgu mazgāšanos u.tml.), varat izveidot piktogrammu virkni, katru soli atainojot ar vienkāršu un saprotamu simbolu un - ja nepieciešams - īsu komentāru zem katra simbola. Parādiet fotogrāfijas vai attēlus, kas ļautu bērnam saprast, kāda uzvedība ir vēlama, piemēram, publiskās vietās, pasākumos. Pajautājiet, vai viņš saprot, ko nozīmē dažādas piktogrammas sabiedriskās vietās, kādas ceļazīmes noteikti jāņem vērā, lai pasargātu sevi no iespējamiem negadījumiem uz ielām.
Pat ja jums šķiet, ka bērns to jau it kā zina, pārjautājiet vai palūdziet, lai viņš pastāsta un parāda, kā konkrētā darbība ir darāma tas jums ļaus pārliecināties, ka bērns zinās, kā rīkoties, un attīstīs arī bērna patstāvībai nepieciešamās prasmes. Galu galā - bērns mācās, lai būtu gatavs drošai un patstāvīgai dzīvei!

Drošāka, pārzināmāka un mierīgāka vide

20150918_vizmat3

Jo patstāvīgāks kļūst bērns, jo vairāk viņam ir jābūt spējīgam saprast, kā rīkoties un orientēties apkārtējā vidē. Mēs katrs taču jūtamies nekomfortabli un nedroši, ja nevaram atrast ceļu vai arī īsti nezinām, kā izskatās autobusa pietura, kurā mums jāizkāpj. Tamdēļ lieti noder norādes, attēli un piktogrammas, kas ir gan sastopamas publiskās vietās un dažādās iestādēs, gan arī ir izgatavojamas pašu rokām vai atrodamas internetā.
Bērnam ir arī jāsaprot, kā viņš drīkst vai nedrīkst rīkoties, un kur viņš var atrast sev nepieciešamo skolā, mājās, veikalā vai citur. Redzot dažādas norādes un attēlus, viņš var saprast, kā ir jāpielāgo sava uzvedība, lai netraucētu citiem cilvēkiem un uzvestos tā, kā no viņa tiek gaidīts!
Lielu diskomfortu var radīt arī neziņa par to, kas ir darāms. Lai bērnam un jaunietim to atvieglotu un arīdzan mācītu plānot pašam savu laiku, varat gan kopā, gan individuāli veidot savu dienas vai nedēļas grafiku, ar simboliem, zīmējumiem un vārdiem attēlojot pulksteņa laikus, darāmos darbus un citu būtisku informāciju. Grafikus un tabulas var izmantot arī uzvedības koriģēšanai, piemēram, atzīmējot darāmos mājas uzdevumus, kā arī citus darbus un nedarbus. Dažādas krāsas lieti noderēs, atzīmējot elementus un darbus pēc svarīguma vai ar krāsu lapiņām novērtējot savu uzvedību utt.
Arī sarežģītākiem uzdevumiem labi sagatavoties palīdzēs vizuālie materiāli. Ja bērnam vai jaunietim ir bail apmeklēt zobārstu, parādiet viņam dažādas bildes, videomateriālus vai ko citu, lai paskaidrotu, ko zobārsts dara un kāpēc. Parādiet dažādus piemērus, kur redzami citi bērni vai cilvēki darām attiecīgās darbības. Iepazīstiniet bērnu ar soļiem, kas veicami un kas jāievēro, izmantojot sabiedrisko transportu. Pastāstiet, kur gūt informāciju, ja nu kaut kas no stāstītā ir piemirsies. Tādā veidā bērns redzēs, kas viņam ir jādara, un daļa satraukuma jau, visticamāk, būs zudusi, un viņš jutīsies drošāks un pārliecinātāks! Iespēju ir ļoti daudz, un, darbojoties kopā ar bērnu, jūs noteikti sapratīsiet, kas viņam ir visvairāk nepieciešams.

Vizuālais atbalsts veido ikviena cilvēka dzīvi drošāku, mierīgāku, un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, it īpaši cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem tas nepieciešams daudz biežāk. Tāpēc Latvijas Autisma apvienība sadarbībā ar Rīgas Domes labklājības departamentu organizē vizuālā atbalsta materiālu darbnīcas, kurās tiek izstrādāti un sagatavoti materiāli ikdienas situācijām. Tie ir pieejami www.autisms.lv

Facebook

Twitter

YouTube