uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Aktualitātes janvārī

201511-animdarbnica

Gada nogalē Latvijas Autisma apvienība saņēma augstu novērtējumu veiktajam darbam - galveno balvu nominācijā “Izglītības veicinātājs” konkursā "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”, ko organizēja Tiesībsarga birojs, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons".
Paldies visiem, kas ir palīdzējuši ar saviem jautājumiem un stāstiem, atbildēm un pieredzi! Arī šogad turpināsim sniegt atbalstu ikvienam, kam tas būs nepieciešams. Protams, mūsu spēju un iespēju robežās.

Šī gada sākuma svarīgākais pienākums ir Latvijas Autisma apvienības darbs Labklājības ministrijas darba grupā asistentu pakalpojuma pilnveidošanai . Tā kā Latvijas Autisma apvienībai ir lūgts sniegt arī savu redzējumu, lūdzam Jūs rast laiku atbildēt uz šiem jautājumiem. Tāpat, ņemot vērā, ka šos jaunumus saņem arī daudzu pašvaldību pārstāvji, arī pirmsskolas un skolas, mēs ļoti novērtēsim arī Jūsu pārdomas un redzējumu.
- Vai Jūs saņemiet asistenta pakalpojumus? Ja jā, tad kādus? Vai Jums būtu vajadzība pēc asistenta, bet nesaņemat tos, tad kāpēc tā?
- vai ir/nav invaliditāte? vai ir īpašā kopšana? no kāda vecuma tas tika izdarīts?
- kādu iemeslu dēļ tika nokārtota invaliditāte? (kāda bija primārā vajadzība, kādas sekundārās) Ja nav nokārtota invaliditāte, tad kāpēc?
- vai jūs izvēlētos kārtot invaliditāti tad, ja būtu iespējams saņemt valsts/pašvaldības atbalstu bez invaliditātes kārtošanas (bet šāds atbalsts sevī ietvertu tikai atsevišķus atbalsta pasākumus, piemēram, asistentu mācību iestādē, pavadoni, u.c.)?
- kādi asistenta pakalpojumi Jums trūka kādreiz, kādi trūkst pašlaik un pēc kādiem asistenta pakalpojumiem redziet nepieciešamību nākotnē?

Citi jaunumi:
Paldies Animācijas darbnīcas dalībniekiem par lielisko konadas un individuālo darbu!
Paldies labdarības veikalam Hopen par palīdzību animācijas darbnīcas tapšanā. Lūk, rezultāts!


Latvijas Autisma apvienības mājas lapā ir ievietoti vizuālā atbalsta materiāli, kuri noderēs, gatavojoties vizītei pie ārsta.

Mēs vairs nebūsim Torņa ielā 4. Ja kādam vēl palikušas kādas lietas - piezīmju klades, rotaļlietas, grāmatas vai kas cits, aicinām atnākt pakaļ, iepriekš saskaņojot. Kur būsim nākotnē, pašlaik nav zināms.

Mūsu draugu ziņas:
Lai palīdzētu bērniem un jauniešiem ar autismu iemācīties labāk saprast citus cilvēkus un sevi, regulēt emocijas un saprasties ar apkārtējiem, ir izveidotas dažādas apmācību programmas un spēles interneta vidē. Pasaulē šadas programmas tiek plaši izmantotas un ar labiem rezultātiem. Latvijas Universitātes pētnieki plāno pielāgot šādas atbalsta programmas, lai tās varētu izmantot arī pusaudži un jaunieši Latvijā.
Lai risinājums būtu patiešām noderīgs un izmantojams, nepieciešama pašu pusaudžu, jauniešu, viņu vecāku un pedagogu līdzdalība.
Lūdzu, atsaucieties pētnieku aicinājumam uz sarunu, lai pastāsītu par savām vajadzībām un redzējumu - kas būtu noderīgi un palīdzoši! Tikai kopā varam izveidot vērtīgu risinājumu!
Kristīne Dūdiņa, Tālr. +371 26161640

Starptautiskās ziņas:
Šogad no 16.-18. septembra Eidinburgā notiks 11. starptautiskā autisma konference, un ir sākusies agrā reģistrācija.
Ja plānojiet braukt un meklējiet palikšanas iespējas - dodiet ziņu!

Tāpat lūdzam samaksāt biedru naudu vai ziedot apvienības darbam:
Biedrība "Latvijas Autisma apvienība"
Reģ. Nr.: 40008107099
Banka: AS SWEDBANK
SWIFT: HABALV22
IBAN: LV03HABA0551036544131

Facebook

Twitter

YouTube