uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

LAA jaunumi aprīlī

Labrīt!
Ceturtdien, 13.aprīlī no 15:00 - 18:00 Tērbatas ielā 28-15 notiks darbnīca profesionāļiem, aprūpētājiem, treneriem, vecākiem un citiem intersentiem "Autisms pieaugušo vecumā. Teorija, prakse, palīdzība iekļaušanai darba tirgū." Darbnīca ir bez maksas, un aicinām visus, kuriem šis jautājums ir aktuāls, it īpaši tos, kuru profesionālā darbība ir saistīta ir ar jauniešiem un pieaugušajiem ar autiskā spektra traucējumiem. Protams, gaidīsim arī vecākus, pedagogus un citus interesentus.


No 6.-10. septembrim Itālijā notiks sporta spēles bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar autiskā spektra traucējumiem. Piecām personām ar autismu un viņu pavadoņiem ceļa izdevumi tiks segti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Ja jums ir interese, aicinām aizpildīt pieteikšanās anketu te: http://ejuz.lv/autisms .
Pieteikšanās līdz 12. aprīlim.
Ceturtdien 11.maijā plkst 17:00-19:00 notiks seminārs "Bērnu ar autiskā spektra traucējumiem un skolas gaitu uzsākšana". Aicinām vecākus, kuru bērni nākamajā mācīnu gadā uzsāks skolu, kā arī pedagogus, asistentus un citus interesentus, kuriem šis jautājums ir aktuāls. Noteikti piesakieties, jo gatavosim izdales materiālus - vizuālā atbalsta materiālus, dienas plānus utt., un mums ir svarīgs precīzs dalībnieku skaits
Autisma atpazīstamības mēneša ietvaros esam plānojuši izsludināt kokursu izglītības iestādēm "Labā prakse autisma jomā". Tās mērķis būs sumināt skolas, kuras īsteno iekļaujošo izglītību, kā arī atsevišķus pedagogus, atsevišķas iniciatīvas izglītības vidē un citas aktivitātes. Atsevišķa liela kategorija būs autismam draudzīgas organizācijas - kafejnīcas, frizētavas, ārstniecības iestādes un citas vietas, kuras nominēsiet. Aicinām palīgus slīpēt nolikumu, kuru jau esam sagatavojuši, kā arī citos darbos - gan aptaujas anketu izveidē pieteikumu izsūtīšanā, gan labās prakses konferences organizēšanā rudenī.


Latvijas Autisma apvienībai ir iecere piedalīties projektā "Proti un dari". Mērķauditorija: Jaunieši no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti valsts nodarbinātības aģentūra, ka bezdarbnieki; Projekta mērķauditorija ir arī jaunieši pēc devītās klase, kuri neredz perspektīvu tālāk mācīties vai strādāt, jauniešiem kuri vēlas atgriezties izglītībā vai iekļauties darba tirgū, tādējādi mazinot bezdarbu un uzlabotu viņu konkurētspēju darba tirgū.
Projekta ietvaros tiks veidota Individuālā pasākumu programma ir pasākumu kopums, kas piemērots jaunietim un ir vērsts uz viņa prasmju un personības attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tostarp aroda apguvē pie amata meistara.
Ja jums ir bērns, kurš atbilst mērķauditorijas aprakstam, ja zināt šādu bērnu, kuram nepieciešams palīdzēt (un palīdzēt viņa ģimenei), droši rakstiet. It īpaši vēlamies palīdzēt jauniešiem, kuri ir bijuši spiesti pamest izglītības iestādes, jauniešiem, kuriem ir grūtības iekārtoties darbā, jo viņi ir spējīgi noteiktās jomās un prasmēs, bet viņiem ir saskarsmes grūtības.

Mūsu draugu ziņas. Seminārs speciālistiem un vecākiem


Esam izveidojuši facebook domubiedru grupu, kur ir iespējas uzdot jautājumus, dalīties ar kontaktiem, resursiem, savu pieredzi un idejām. Paldies visiem, kuri pievienojušies. Šī varētu būt arī vide dažādām jaunākām publikācijām un citām aktualitātēm.
Aicinām pievienoties gan vecākus, gan speciālistus un brīvprātīgos, gan pedagogus un arī, protams, jauniešus un pieaugušos spektrā.
https://www.facebook.com/groups/1632980283603815 Tāpat esam izveidojuši Facebook domubiedru grupu Vizuālais atbalsts , kurā aicinām pievienoties gan vecākus, gan speciālistus, pedagogus un atbalsta personālu un citus interesentus. Droši uzdodiet jautājumus tur - palīdzēsim sagatavot individuālus materiālus, sociālos stāstus, kā arī izdrukāt, laminēt un sagatavot tos darbam.

Facebook

Twitter

YouTube