uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Konkurss "Labā prakse autisma jomā"

Latvijas Autisma apvienības konkurss izglītības iestādēm

“Labā prakse autisma jomā”

NOLIKUMS


1. KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMS

Konkursa virsmērķis ir bērnu, un jauniešu ar autismu sociālā iekļaušana un
integrācija mūsdienu izglītības vidē, mazināt sociālās atstumtības un vardarbības
riskus un sniegt atbalstu un palīdzību augstākās un kvalitatīvākas izglītības iegūšanas
iespējām Latvijas izglītības iestādēs.
Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas izglītības iestādes veidot, uzturēt un attīstīt
mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības iestādes vidi un apmācību kvalitātes
standartu pieejamību bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem.
Konkursa uzdevums ir noteikt Latvijas izglītības iestādes, kurās ikdienā tiek
pielietota mūsdienīga kompleksa pieeja bērnu un jauniešu izglītošanai ar autiskā
spektra traucējumiem. Izglītības iestādēm ir iespēja demonstrēt savu pieredzi un
vērtības plašākai sabiedrībai, kā arī vienlaikus radot piemēru citām izglītības
iestādēm.
2. KONKURSA RĪKOTĀJI, FINANSĒJUMS UN ATBALSTĪTĀJI
2.1. Konkursu rīkotāji ir Latvijas Autisma apvienība;
2.2. Konkursa atbalstītāji ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija un
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja
2.3. Konkursu finansē biedrība Latvijas Autisma apvienība. Konkursa
finansējums tiek apstiprināts ar Latvijas Autisma apvienības valdes
lēmumu.
3. KONKURSA ŽŪRIJA
Konkursa žūrijas sastāvā ir pieaicinātie eksperti un speciālisti, kā arī LAA
pārstāvji.
4. KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursam var pieteikties ikviena Latvijas pirmskolas, vispārējās, speciālās un
profesionālās izglītības iestāde neatkarīgi no tās dibināšanas un pārvaldības formas.
5. KONKURSA IZSLUDINĀŠĀNA UN PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
5.1. Latvijas Autisma apvienība paziņojumu par konkursa izsludināšanu un
konkursa nolikumu publicē LAA un Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrijas mājaslapās.
2
5.2. Pieteikumā izglītības iestādei elektroniski jāaizpilda pašvērtējuma
anketa, kuru var lejupielādēt www.autisms.lv, apliecinot, ka izglītības
iestādes mācību vide ir draudzīga bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra
traucējumiem. Pieteikumā obligāti jānorāda izglītības iestāde,
novads/pilsēta, izglītības iestādes kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa
numurs, e-pasta adrese.
Aizpildot pieteikumu, dalībnieks piekrīt sniegt žūrijas ekspertiem
nepieciešamo informāciju.
5.4. Pieteikumi 2017. gada konkursam jāiesniedz Latvijas Autisma
apvienībā, Tērbatas ielā 28 – 15, Rīgā līdz 2017. gada 13. oktobrim uz
epasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , nosūtot anketu un tās pielikumus. Ja failu
apjoms pārsniedz atļauto epastu sūtīšanai, aicinām izmantot failu glabātuves (failiem.lv, google disc uc) un atsūtīt lejupielādes linku.
Kontaktinformācija: epasts - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , tālrunis - 29454011.

KONKURSA NORISES KĀRTĪBA
Pēc izglītības iestādes pašvērtējuma anketas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 17.novembrim, lai klātienē iepazītos ar labās prakses piemēriem. Izglītības iestādes apmeklējums tiks savlaicīgi saskaņots ar izglītības iestādi.
Pēc pašvērtējuma anketu izvērtēšanas un izglītības iestāžu apmeklējumiem klātienē žūrijas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem.

KONKURSA VĒRTĒŠANA UN KRITĒRIJI
Konkursa žūrija izglītības iestādes vērtēs šādās grupās:
pirmskolas izglītības iestāžu grupā;
vispārējās izglītības iestāžu grupā;
speciālās izglītības iestāžu grupā
profesionālās izglītības iestāžu grupā.
Katras grupas ietvaros atsevišķi tiks vērtētas valsts un pašvaldību dibinātās un privātpersonu dibinātas izglītības iestādes.
Vērtēšanas pozīcijas:
Individuāla pieeja bērniem un jauniešiem ar AST. (Individuāls atbalsts, individuālais apmācību plāns, alternatīvā komunikācija, vizuālais atbalsts, talantu un īpašo spēju attīstība u.c. Mikroklimats un savstarpējās attiecības (bērnu un jauniešu ikdienas attiecības ar klases un skolas biedriem, pedagogiem, skolas administrāciju, aprūpētājiem un vecākiem);
Mācību programma un mācīšanās (atbalsta veidi mācību procesā, apmācību un personiskās izaugsmes veicināšana, individuālais apmācību plāns, prioritātes, izmaiņu komunikācija u.c.);
Vides pielāgošana (vizuālais atbalsts izglītības iestādē un mācību vidē, vide klasē, nodarbību plānu pieejamība, atsevišķu speciālu priekšmetu apguves palīgierīces, ārpusklases pasākumu iespējas u.c.).
Novērtējuma skala:
izvērtējamā pozīcijā ir ieviesti standarti un ikdienā tiek pielietoti sekmīgi pielietoti praksē (izcili) – 6 punkti.
izvērtējamā pozīcijā ir daļēji ieviesti standarti vai labas prakses piemēri (labi) - 4 punkti;
izvērtējamā pozīcijā ir uzsākts darbs pie labās prakses piemēru veidošanu, ir plāns par labās prakses attīstīšanu) (apmierinoši) – 2 punkti;
izvērtējamā pozīcijā nav nekādu standartu vai labas prakses piemēru (nepietiekami) – 0 punkti;

KONKURSA APBALVOJUMI
Autismam draudzīgās izglītības iestādes statusu un tā simbolu piešķiršanas un anulēšanas kārtību noteiks atsevišķs nolikums.
Konkursa galvenais apbalvojums – Labā prakse autisma jomā simbols tiek pasniegts visai izglītības iestādei tās darbiniekiem, pedagogiem un audzēkņiem.
Atsevišķi apbalvojumi tiek piešķirti pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.
Konkursa laureāti saņems iespēju doties Latvijas Autisma apvienības organizētos starptautiskos labās prakses braucienos uz izglītības iestādēm, kuras īsteno labās prakses principus bērnu ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanā vispārizglītojošās un speciālās izglītības iestādēs.
Konkursa laureāti saņems uzaicinājumu piedalīties konferencē „Labā prakse autisma jomā. Izglītība. Intervence. Atbalsts.”, kura notiks 2017.gada 10. un 11. novembrī Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN APBALVOŠANA
Iesniegtos rezultātus izvērtēs konkursa žūrija
Rezultātu novērtēšanas procesa laikā organizatori un sadarbības partneri veic rezultātu analīzi un pasniedz skolām un pedagogiem apbalvojumus dažādās kategorijās.
Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas konkursa žūrijas rakstiski informē konkursa dalībniekus par konkursa rezultātiem

Pašvērtējuma anketa: ej.uz/labaaprakse

Facebook

Twitter

YouTube