uzaicini

NOTIKUMU KALENDĀRS

Nav notikumu

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Kā bērnam ar autiskā spektra traucējumiem veiksmīgi uzsākt skolas gaitas

 • Sagatavošanās posms;
 • Kas jāievēro, plānojot dienas ritmu;
 • Kā veidot dialogu ar skolotājiem;
 • Kā veidot sadarbību ar vienaudžiem;
 • Pieredzes apmaiņa.

SAGATAVOŠANĀS  POSMS
1.1.    Skolas izvēle
Skolas veidu ir jāizvēlas atbilstoši bērna reālajam līmenim. Tā varētu būt vispārējā skola vai mācību iestāde bērniem ar attīstības traucējumiem... Svarīgs ir objektīvs skats uz bērna spējām; slikti tās nenovērtēt vai pārvērtēt.
 Tad seko informācijas vākšanas posms. Vajag savākt pēc iespējas pilnīgāku informāciju par katru skolu, kur var mācīties Jūsu bērns. Informācijas avoti var būt dažādi, piem., informācija par izglītības iestādēm ir pieejama portālā e-skola.lv, vecāku atsauksmes par konkrētu skolu (skats no iekšpuses). Šobrīd gandrīz katrai skolai ir sava mājas lapa, kuru vajag uzmanīgi izpētīt, lai saprastu, ko pati skola piedāvā, kādi speciālisti tur strādā, kādu  atbalstu tie var sniegt, kādas papildus nodarbības tur notiek un kādi  pulciņi ir pieejami, vai tie atbilst Jūsu bērna interesēm…
Pēc informācijas savākšanas jāizvērtē katras skolas „+” un „-” , ņemot vērā citus svarīgus jautājumus (skolas attālums no mājām, bērnu skaits vienā klasē…),  un jāatlasa piemērotākās.
Tad skolas ir jāapmeklē. Tas ir jāizdara pirms zvana atskanēšanas. Apmeklējot skolu un vērojot apkārt notiekošo, jāmēģina skatīties ar Jūsu bērna acīm. Kāda ir skolas atmosfēra, vai tā var patikt Jūsu bērnam, kas notiek starpbrīžos, vai skolotāji dežūrē koridoros, ko dara un kā uzvedas bērni starpbrīžos.
1.2.    Tikšanās ar skolas administrāciju
Jātiekas ar administrāciju (piem., ar skolas direktoru vai mācību daļas vadītāju). Pie administrācijas jāuzzina, kādu atbalstu bērnam var sniegt skolā strādājošie speciālisti (skolotājs, logopēds, psihologs, sporta skolotājs, psihiatrs). Kā notiek šo speciālistu mijiedarbība. Būtu ideāli panākt, lai izveidojas speciālistu komanda, kurai būs vienāds uzskats par Jūsu bērna tuvākiem un tālākiem izglītošanas uzdevumiem. Jāizlemj uzreiz, vai Jūs izmantosiet skolas speciālistu palīdzību vai jau esošos speciālistus (ja tādi iepriekš ar Jūsu bērnu ir strādājuši). Jāuzzin, vai  skolas administrācija nozīmē iespēju vecākiem satikties ar skolotāju un cik bieži. Jāmeklē kaut mazāko iespēju piesaistīt bērnam asistentu.
1.3.    Vecāku tikšanās ar pedagogu
Svarīgi ļoti tieši kontaktēties ar pedagogu. No viņa atbalsta bērnam būs atkarīga bērna veiksmīga adoptēšanās kolektīvā.
Tiekoties ar skolas audzinātāju, vecākiem vajag īsi raksturot  savu bērnu un pastāstīt par  uzvedības īpatnības, kas bērnu var nobiedēt, kā var viņu var  nomierināt un izstāstīt par  lietām, kuras var sagādāt grūtības. Mutisku informāciju grūti iegaumēt, tāpēc labāk skolotājam dot visu šo informāciju rakstiskā veidā, īsas instrukciju veidā.  Apspriest to visu ar skolotāju un piedāvāt viņam ciešu sadarbību. Piedāvājiet palīdzību mācību materiālu sagatavošanā. Noskaidrojiet, cik bieži var satikties ar skolotāju, lai izrunātos par Jūsu bērnu mācību procesu (parasti gan vecākiem, gan skolotājam vieglāk satikties nedēļas vidū). Lieciet saprast , ka esiet gatavi kopā risināt visus tikai ar Jūsu bērnu saistītos izglītošanas un audzināšanas jautājumus, netraucēsiet citu bērnu izglītošanas procesu, ka ievērosiet ētikas un konfidencialitātes principus un to pašu gaidāt no skolas speciālistiem. Lūdziet visus jautājumus, kas ir saistīti ar Jūsu bērnu, risināt vecāku klātbūtnē. Esiet gatavi tikai konstruktīvai sadarbībai. Ja bērnam sāksies  kāda problēma, Jūs neapmierinās tikai šīs problēmas konstatēšana, bet Jūs interesēs kas tika darīts, lai to pārvarētu, kā arī skolas speciālistu viedoklis un rekomendācijas problēmas risināšanai. Ieteicams uzreiz norobežoties no citu bērnu un pārējām skolas problēmām.
Galvenie apmācības  principi ir:

 • Skolotāja informētība par autisma specifiku  un īpatnībām (pēc informācijas var griezties biedrībā)
 • Individuāla pieeja (plāns)
 • Mācību materiāla vizualizācija
 • Ja nepieciešams, skolotājam vienmēr ir jābūt gatavam sniegt papildus paskaidrojumus mācību vielas apgūšanā.
 • Mācību paredzamība  un nepārtrauktība
 • Bērnam nepieciešama darba vieta un atpūtas zona
 • Bērnam nepieciešamais detalizēts dienas plāns. Lai bērnam nerodas problēmas ar uzvedību, pirms katra uzdevuma pildīšanas viņam ir pieejams plāns:” Ko es darīšu?”, „ Kur to darīšu?”, „ Kā to darīšu?”, Cik ilgi to darīšu un kas notiks pēc tam?”.
 • Bērnam nepieciešamā brīvā laika organizēšana. Piem.,  bērnam var būt bailes no starpbrīžiem (pārāk skaļi, gaiteņos bērni kaujas…. Uzziniet,  vai Jūsu bērnam  būs iespēja palikt klasē un  ko drīkst atnest no mājām (grāmatas, pazlus, mp3 pleijeru…).
 • Bērnam vajag zināt, ko drīkst darīt un ko nedrīkst
 • Bērnam nepieciešama darba vieta un atpūtas zona

Jāatceras par to, ka, ja  autisks bērns netiek galā ar uzdevumiem, uzreiz rodas uzvedības problēmas un ir iespējama agresīva uzvedība.
Režīms padara bērnu drošu , jo pasaule vairs nešķiet haotiska bet prognozējama.
Brīdināt par prasībām:

 • Darba vieta. Labāk vietu izvēlēties pirmajā rindā. Aizmugurē var būt problēmas ar uzvedību, jo pārējie bērni var  novērst uzmanību.
 • Detalizēts dienas plāns. Plānam ir jābūt gatavam iepriekšējā vakarā. Par izmaiņām plānā vajag brīdināt savlaicīgi. Piem., atnācu , garderobe, pirmā stunda (ko darīs), starpbrīdis (ko darīs), otrā stunda (ko darīs), starpbrīdis (ko darīs), pusdienas, pastaigas, pulciņi.
 • Ir nepieciešami mājas darbi.  Mājas darbu galvenais mērķis, sākot mācības, ir  apmācības stereotipu izveidošana „Darbs – Atpūta” un dienas režīma ievērošana. Labākais mājas darbs ir tāds, ar kuru bērns var tikt galā pats vai ar minimālu vecāku palīdzību. Tas var būt  materiāla atkārtošana, vai formāls uzdevums – zīmēšana, aplikācija (nesarežģīti uzdevumi).
 • Pirms stundas bērnam vajag sniegt detalizētu darbu secību.
 • Bērnam ir vitāli nepieciešams vielas apgūšanai materiāla papildus izskaidrošana un vizuālais atbalsts, īpaši, ja runa iet par abstraktām lietām.
 • Vislielākās problēmas rodas ar humanitārām stundām. Lai atvieglot dzīvi, par stundas tematiem ir jāziņo iepriekš. Lai būtu atgriezeniskā saite, bērnam vajag pareizi uzdot jautājumus (ļoti konkrēti). Nepareizi jautāt: „Ko darīja Jānis?”. Pareizi jautāt: „Vai Jānis satikās ar Kristapu?”. Mazāk jautāt par jūtām un emocijām. Tā ir nesaprotamāka tēma, un šo darbu labāk uzticēt skolas psihologam. Sociālām zināšanām ir jābūt praktiskām.
 • Galvenais uzdevums iemācīt bērnam praktiskās zināšanas un iemaņas, kuras palīdzēs sākt pēc iespējas patstavīgāku dzīvi.

1.4.    Bērna sagatavošana skolas apmeklējumam (vecāku mājas darbi)
Vecākiem ir jāsagatavo skolas, klases un skolotāja fotogrāfijas. Skolotāja fotogrāfijas apakšā var uzrakstīt skolotāja vārdu. Jāizstāsta ceļš uz skolu ar vizuālo plānu.
1.5.    Bērna tikšanās ar pedagogu
Parādīt ceļu uz skolu, ceļu uz klasi, ceļu uz tualeti. Iepazīties ar skolotāju un ar klasi (skolotājam ir jābūt gatavam pirmajai tikšanās reizei). Skolotājs rāda Jūsu bērnam darba vietu un atpūtas zonu. Skolotājs rāda tualeti, ēdnīcu, garderobi. Garderobē jāparāda skapītis; uz tā var uzlīmēt bērna fotogrāfiju vai bērna vārdu. Skolotājs var izstāstīt, ko drīkst darīt, ko nedrīkst (vizualizēt). Kā bērns var vērsties pie skolotāja pēc palīdzības, ja netiek galā ar uzdevumu…. (piem., uz darba galda ir speciāla kartiņa,  ko bērns ņem un rāda skolotājam). Skolotājs stāsta, cik klasē mācīsies bērnu, kā viņus sauc. Beigās jāuzzina pirmā septembra programma.
1.6.    1. septembris
Vēlams bērnu pavadīt diviem pieaugušajiem. Nav obligāti piedalīties visos pasākumos. Ja bērnam nepatīk cerimonija (parāk ilgi, pārāk skaļi…), viens pieaugušais var aiziet ar bērnu mājās, otrs paliek, lai saņemtu grāmatas, parakstītu dokumentus , aizpildītu anketas un nokārtotu pārējās lietas. Pēc 1. septembra labāk divas dienas skolu neapmeklēt (kamēr vide pati nesakārtosies; skolotājs var pa šo laiku sagatavot pārējos bērnus tikšanās brīdim ar autisko bērnu).

Materiāls sagatavots Latvijas Autisma apvienības 22.08.2011 sanāksmē.

Facebook

Twitter

YouTube